Skip to main content

Drömmen om det goda

För barn i alla åldrar från 1 till 18

De två viktigaste kraven i den svenska skollagen (1 kap.5 §) är att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det kräver bara en mening i skollagen, men för mig och mitt team innebar det många års hårt arbete och tålmodig uppföljning av resultaten. Det gav oss möjlighet att utveckla och grundligt pröva vår Drömmen om det goda- metod som nu också har beforskats.

De fyra dörrarna in

Metoden har fyra övningsformer – dörrar in – som alla leder till avslappning. Den ger lärare och elever valfrihet och en känsla av frihet. Vi ville inte tvinga någon, det fungerar aldrig.

Stillhet

Korta stillhetsövningarna anpassades till olika åldrar: 2–3 minuter för förskolan, 5–8 minuter för grundskolan och inte mer än 12 minuter för gymnasiet.. De hjälper oss att komma i kontakt med oss själva . När vi är lugna blir vi mer oss själva, vi förstår mer, blir mer kreativa och fridfulla.

Beröring

Beröring görs under avslappning och stillhet, efter den inledande, obligatoriska, frågan: Får jag massera dig? Är svaret ja, lägger eleven händerna på kamratens axlar. Det är den enklaste formen av kontakt med en vän. Koncentrationen ligger i händerna. Händerna är som stora öron som lyssnar på och känner, kamraten.

Reflexion

Reflektion börjar med en kort stunds stillhet (2-3 minuter). Här diskuterar vi inte utan pratar från hjärtat och lyssnar på oss själva och varandra, inte bara på orden. Vi försöker också förstå vad som ligger bakom, känslan, motivationen, närvaron. Det ger oss ett bredare perspektiv och hjälper oss att komma i kontakt med och förstå vår värld.

Rörelse

Långsam koncentrerad rörelse är ett sätt att få kontakt med vår kropp och naturen. Vi blir medvetna om vår andning, om våra fötter, känner stödet från jorden vid varje steg. Vi stämmer oss i harmoni. Tiden saktar ner, ett kort ögonblick kan upplevas som lång tid. Andra rörelseövningar är enkel yoga och qigong.
Teckningarna är gjorda av Anders Kvammen, en populär och prisbelönt norsk serietecknare.

Forskning

Den första vetenskapliga studien om metoden gjordes av Ole Henning Sommerfelt vid Fredsstudiecentret på universitetet i Tromsö i Norge. (Ole Henning Sommerfelt: Drömmen om det goda – ett fredsutbildningsprojekt, 2004) Resultaten var förbättrad förmåga att reagera med lugn och icke-våld i provocerande situationer, förbättrad empati och en utvecklad gruppharmoni med mindre provokationer. Observationer i förskolan bekräftade att även de yngre förskolebarnen hade blivit mindre aggressiva.

Metoden har senare beforskats av fil.dr. Yvonne Terjestam, forskare och docent vid Linnéuniversitetet i två stora projekt Barn i balans I (2004) och II (2012) med mycket goda resultat: minskad psykisk ohälsa, mindre känslomässiga problem och stress, förbättrade kamratrelationer och välbefinnande, mindre psykiska problem och en tendens till förbättrad självbild.

Läs mer om studierna och forskningen på sidan Forskning