Skip to main content

Bygga drömmen

Banbrytande mindfulness i politiken

Anne Marie Brodén ägnade sig åt att hjälpa människor i nöd och förbättra skolförhållandena som ordförande i landstingsstyrelsen i region Halland innan hon blev riksdagsledamot 2002. Då utvidgade hon sitt arbetsfält till hela landet. Inspirerad av Dag Hammarskjöld förvandlade hon rökrummet i riksdagen till ett Stillhets-rum och lärde sina kollegor mindfulness, ett initiativ som idag har spritt sig bland politiker i ett 30-tal nationer. Hon hjälpte också till att väva in en ny paragraf i skollagen om att ”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”. Sju gånger bjöd hon in oss i Drömmen om det goda att hålla föredrag och seminarier om vårt arbete för svenska riksdagsledamöter och ministrar. Och när hon lämnade riksdagen 2014 gick hon in i vår förenings styrelse, där hon i många år har varit ordförande, och arbetar outtröttligt för att bygga in korta och enkla stillhetsstunder i det svenska skolsystemet. Tack, Anne-Marie!

Stillheten sprids i allt vidare cirklar

2013 tog min vän och medgrundare Marie Boris-Möller sig an ledningen av Drömmen om det goda. Om arbetet med mig hade varit som ett stort scoutläger, började Marie bygga upp en stadig struktur som blir alltmer rikstäckande. Bakom hennes mörka lockiga hår och bruna ögon finns en skatt av outtömlig kraft och glädje. Speciellt när man står inför utmaningar. Vi har lärt känna varandra på insidan genom prövningarna. Inget någon av oss säger eller gör längre, överraskar den andre. Trots våra olikheter är vi överens och spelar våra respektive roller med tillförsikt. Tack, Marie!