Skip to main content

Drömmen om det goda på högstadiet

En film av Anders Rosenberg

Drömmen om det goda introduseras på YBC,, Young Business Creative högstadieskola. Övningar för lugn och ro, närvaro, stillhet och koncentration när det aktiva livet är som mest intensivt.

“Jag har alltid mätt mitt värde som person efter vad jag presterar, hur bra jag varit på fotbollsträningen, hur bra det gått på provet. Gick det bra ja då var jag bra, gick det dåligt, då var jag dålig. Jag har på senare tid i slutet av vår kurs ändrat inställning. Kanske har jag mognat som person, jag ser inte längre allt i vitt och svart. Att vara bäst är att leva upp till det jag tror på i mitt hjärta!”
Gymnasieelev, åk 2


Drömmen om det goda

En film av Tommy Gärdh


Dokumentären Drömmen om det goda – en väg till lugn och ro i skolan

En film av Tommy Gärdh

Vår metod fungerar på alla nivåer från förskola till gymnasium.
För att se fler videor om Drömmen om det goda se länken här.


Mitt lugn

En film av Tommy Gärdh

om Drömmen om det goda projektet Mitt Lugn

Drömmen om det goda

Nyhetsklipp och kortare filmer


Drömmen om det goda

TV4 Nyheterna

Learning from Dag Hammarskjöld - Stillness in school


Lugn och ro med Stillhet i Förskolan

Östnytt